عطر و ادکلن در زندگی همه ما انقدر مهم هستند که انگار بدون آنها نمی‌توانیم زندگی کنیم! حتی می‌توانیم اشخاص دور و نزدیکی را که با آنها در ارتباط هستیم،

هر نوع عطر دست‌کم از سه جزء تشکیل یافته است که فراریت و وزن ‏مولکولی آنها تا حدی باهم تفاوت دارند. جزء اول جزء اول که تاپ نوت نامیده می

  معمولا عطر و ادکلن از نظر ساختاری تفاوت چندانی  باهم ندارد فقط برخی از فاکتورهای آنها با هم فرق می کنند. اندازه و میزان اسانس ها و روغن های

X